Stockholms Styr-Team

Vår affärsidé är att tillhandahålla energieffektiva system och kundanpassade lösningar. Utföra projektering, installation och service med hög kvalitet inom styr- och övervakning.

Vår vision är att utveckla Stockholms Styr-Team till ett av dom bästa företagen inom vårt verksamhetsområde. Med kundfokus, ständiga förbättringar av våra processer och helhetssyn på företagets verksamhet, är vår ambition att vara en attraktiv och eftertraktad entreprenör.

 

SB
Certifierad Installatör Svenska Bostäder DUC
Trend Siemens

 

 

    eioQ


El-Team Vent-Team
A-Team